Uczniowie klasy I a wzięli udział w muzealnej przygodzie pt. „Poszukiwacze skarbów” w Muzeum UJ Collegium Maius. Wzięliśmy udział w grze terenowej, podczas której dowiedzieliśmy się, że Collegium Maius jest najstarszym budynkiem uczelni, założonej w 1364 r. Przebudował budynek Władysław Jagiełło w 1400 r. Dowiedzieliśmy się, że studiować w tamtych czasach mogli tylko mężczyźni, poznaliśmy strój żaka. Dowiedzieliśmy się jakie na początku były wydziały: filozofia, prawo, medycyna i teologia. Najsłynniejszym studentem uczelni był Mikołaj Kopernik, którego dzieło „De revolutionibus orbium coelestium” w oryginale jest w zbiorach muzeum. Zobaczyliśmy skarbiec, w którym znajdują się najstarsze insygnia królewskie oraz cenny globus, na którym pierwszy raz zaznaczono Amerykę. Uczniowie uczestnicząc w grze rozwiązywali zadania historyczne i zdobywali złote dukaty. W czasie gry drużyny odpowiadały na pytania związane z historią Polski, np. Kto założył Akademię Krakowską? Kto był jej fundatorem? Z jakiego rodu wywodziła się Królowa Jadwiga? Skąd pochodził Władysław Jagiełło? Wydawałoby się, że historia dla pierwszoklasistów to trudny temat, jednak pani przewodnik wcześniej zapoznała dzieci z zagadnieniami, tak prowadziła zajęcia, że dzieci były bardzo zaciekawione tematem. Świetnie radziły sobie z rozwiązywaniem zadań. Duże wrażenia zrobiły na nas złote medale słynnych Polaków. Oskar reżysera Wajdy, nagroda Nobla Wisławy Szymborskiej, czy medal Olimpijski z Aten Roberta Korzeniowskiego.

Ponieważ pogoda dopisywała wybraliśmy się jeszcze na spacer po krakowskim Rynku, do Sukiennic i zjedliśmy śniadanie pod pomnikiem Adama Mickiewicza.

Lucyna Kopek

Leave a Comment