Samorząd Uczniowski

Przewodniczący:

Aleksander N. (klasa 8)


Członkowie Samorządu Uczniowskiego:

Akkan F. (klasa 7)

Jagoda T. (klasa 7)

Dawid Z. (klasa 7)

Dorota C. (klasa 4b)