Dyrektor:  Aleksandra Bąbka

Zastępca dyrektora: Liliana Majda-Niezgoda

Zastępca dyrektora: Bartłomiej Szwed

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

Lucyna Kopek – wychowawca klasy 1a

Joanna Borejczuk – wychowawca klasy 1b

Karolina Pietrzak – wychowawca klasy 1c

Beata Malara- Łukasiewicz –wychowawca klasy 1d

Katarzyna Adamska – wychowawca klasy 1e

Joanna Mruczek – wychowawca klasy 1f

Danuta Sobolewska – wychowawca klasy 2a

Anna Witkowska – wychowawca klasy 2b

Natalia Dudek – wychowawca klasy 2c

Karolina Dzwonek – wychowawca klasy 2d

Iwona Kargulewicz – wychowawca klasy 3a

Monika Łukomska – wychowawca klasy 3b

Katarzyna Putaj – wychowawca klasy 3c

 

Nauczyciele klas 4-8

 Iwona Bauerek – muzyka

Emilia Bindulska – pedagog specjalny 

Kamila Błach  – nauczyciel wspomagający

Anna Czelińska – geografia, wychowanie do życia w rodzinie

Natalia Danylenko – wychowawca świetlicy

Ewelina Grochal – wychowawca świetlicy

Klaudia Grudzińska – plastyka

Anna Gruszkowska – język angielski

Dorota Gutkowska – pedagog

Anna Jankowska – Nagórka – język angielski, historia

Marcelina Juszkiewicz – język niemiecki

Anna Kofin, przyroda, wychowawca świetlicy

Jolanta Krupa – wychowawca świetlicy

Zbigniew Kryjomski – religia

Karolina Łątka – wychowawca świetlicy

Renata Makuch – biologia, fizyka, przyroda, chemia

Katarzyna Małysa – język polski

Klaudia Pawełek – język angielski

Wojciech Potoczek – matematyka, informatyka

Halina Półtorak – wychowanie fizyczne

Anna Ptasińska – wychowawca świetlicy

Ewelina Pyrtek – bibliotekarz

 Ilona Serafin – religia

Agnieszka Sobierska  – język polski

Małgorzata Sroka – wychowawca świetlicy

Natalia Tumiłowicz – matematyka

Julia Włodarczyk – psycholog

Paweł Wojdyła – wychowanie fizyczne

Elżbieta Wolska – wychowanie fizyczne, wychowawca świetlicy