Rada rodziców sp 20 w krakowie

Paulina Piotrowska – Maciocha – przewodnicząca

Ewa Orłowska – zastępa przewodniczącego

Joanna Broś – skarbnik

Agata Kita – członek

Tomasz Różański – sekretarz


Numer konta Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 20 w Krakowie 

Małopolski Bank Spółdzielczy

29 8619 0006 0041 0435 6420 0001

 

ZEBRANIE DELEGATÓW RADY RODZICÓW

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 17.10.23r (wtorek) o godz 17:00

Zapraszamy

Poczta elektroniczna Rady Rodziców

Adres e-mail Rady Rodziców : drr.sp20@gmail.com

Zebranie delegatów Rady Rodziców - Listopad

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 14.11.23r (wtorek) o godz 18:00

Zapraszamy